Buhara’da EĞİTİM

Yıllara göre okunan kitaplar ve eğitim sistemi

Eğitim ve sınav sistemi kitap üzerine kurulmuştur. Yani kategorik sınıflandırma yerine talebenin okuduğu kitap aynı zamanda ders adıdır. Okunulan kitaptan sınav olan talebe vizenin %40’ı, final notunun %60’nın ortalamasının 70’in üzerinde olması durumunda başarılı kabul edilmektedir.

İslami derslerin yanı sıra, Enstitümüzde Türkçe, Arapça, Fransızca, Fransız medeniyeti, İslam tarihi, dinler tarihi, hitabet, metodoloji dersleri de verilmektedir. Genel kültür bilgisini arttırmaya yönelik seminer ve konferanslarla eğitim faaliyetimiz desteklenmekte ve talebelerin dünyayı yakından takip etmelerine imkan sağlanmaktadır.

Yardımcı dersler:

Fransızca

Türkçe

Fransız Medeniyeti

Hitabet

Metodoloji

İslam Tarihi

Dinler Tarihi

Eğitim faaliyeti çerçevesinde stajlarımız ve yankıları

Enstitümüz her yıl mübarek Ramazan ayında Avrupa’daki camilerimize, vakıflarımıza talebelerini göndererek büyük bir hizmet ifa etmektedir. Bu kutlu ayda Müslümanların daha fazla ibadetle, tatla, ilimle ve irfanla yoğrulmaları için, Hakk’a yaklaşmaları için ilim erbabı talebelerimiz gece gündüz hizmet etmektedirler.

Hizmete ek olarak, hocalık vazifesine alışma, cemaatle iyi ilişkiler kurma ve onların dertlerine çare olma hususlarında talebeler için Ramazan ayı büyük bir eğitim ayıdır.

Ramazan görevi sayesinde halkımız talebelerimizdeki adab ve edebi ve bunlara ek olarak ışığı görmekte, yetiştirilen bu yeni nesille geleceğe olan umudunu arttırmaktadır. Müslümanlar bizzat talebelerin ilimlerinin yüksek seciyelerine şahit olarak heyecan duymakta ve gerçek alimlerle olan bu muhabbetleri sayesinde çok büyük manevi haz duymaktalar.

Müslümanlardan başka gayri Müslimlerden de İslam’ı öğrenmek isteyenler bizzat kaynağına baş vurmakta ve en doğru bilgiye yetkili ağızlardan ulaşma imkanına kavuşmaktadırlar.

İLETIŞIM

Özel Fransa Buhara Enstitüsü

Chemin des Reclos
88110 LA Trouche

info@institutbuhara.fr
www.institutbuhara.fr

Tel : +336 33 21 26 09